title

Spanisch Deutsch Übersetzung

Aktiv Spanisch Studio
Badenerstrasse 738, 8048 Zürich.

0433119832 – 0793164980

spanischkurs@bluewin.ch


Gratis Probelektion bei Ihnen oder bei uns.

Vokabular 2: Spanisch Deutsch Übersetzung

Idioma
Sprache
femenino
weiblich
femenino
femenin
masculino
männlich
masculino
maskulin
femenino
weiblich
neutro
neutrum
neutro
sächlich
significar
bedeuten
traducir
übersetzen
pronunciar
aussprechen
deletrear
buchstabieren
acento
r. Akzent -e
lenguaje
e. Sprache -n
letra
r. Buchstabe -n
verbo
s. Verb -en
vocabulario
e. Wortzchatz -¨e
palabra
s. Wort -¨er
adjetivo
s. Adjektiv -e
adverbio
s. Adverb -ien
pizarra
e. Tafel -n
alfabeto
s. Alphabet -e
coma
s. Komma -s
diccionario
s. Wörterbuch -¨e
preposición
e. Präposition -en
punto
r. Punkt -e
signo de exclamación
s. Ausrufezeichen
signo de interrogación
s. Fragezeichen -
signo de puntuación
s. Satzzeichen
sujeto
s. Subjekt -e
sustantivo
s. Substantiv -e
traducción
e. Übersetzung -en
frase
r. Satz -¨e
plural
e. Mehrzahl -en
plural
r. Plural
predicado
s. Prädikat -e
profesor/a
r. Lehrer(in) -
pronombre interrogativo
s. Interrogativpronomen -
pronunciación
e. Aussprache -n
redacción
r. Aufsatz -¨e
resumen
e. Zusammenfassung -en
semántica
e. Semantik
significado
e. Bedeutung -en
singular
e. Einzahl -en
singular
r. Singular -e
frase interrogativa
r. Interrogativsatz -¨e
gramática
e. Grammatik -en
lengua extranjera
e. Fremdsprache -n
lengua materna
e. Muttersprache -n
compañero/a de clase
r. Klassenkamerad(in) -en
complemento
s. Objekt -e
conjugación
e. Konjugation -en
declinación
e. Deklination -en
dicho
s. Sprichwort
dictado
s. Diktat -e
expresión
e. Redewendung -en
falta de ortografía
r. Rechtschreibfehler -
lenguaje técnico
e. Fachsprache -n
vocabulario / léxico
r. Wortschatz -¨e
vocal modificada
r. Umlaut -e
ortografía
e. Rechtschreibung -en
perífrasis
e. Periphrase
modismo
e. Redensart -en

Spanischkurs in Zürich  0433119832     -     0793164980


31/08/2017